Lato trwa w najlepsze, a prognozy pogody zapowiadają liczne upały. Praca podczas wysokich temperatur to wyzwanie dla pracowników, ale i pracodawców. Pracodawca musi zapewnić odpowiednie warunki pracy, tak aby nie była ona uciążliwa, a przede wszystkim szkodliwa.

Art. 232 Kodeksu pracy określa obowiązki pracodawcy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy – również biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy w związku np. z upałem. Tym samym, decyzje o działaniach należy dostosować do panujących warunków atmosferycznych.

Działania pracodawcy ułatwiające prace w upałach

Praca przy np. 30 stopniach Celsjusza może być ryzykiem zarówno dla zdrowia, jak i wydajności pracownika. Co za tym idzie, pracownik młodociany nie może pracować w pomieszczeniach, w którym temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza, a wilgotność względna powietrza – 65 proc. W pozostałych przypadkach to do roli pracodawcy należy odpowiednie zadbanie o zdrowie psychofizyczne pracownika, przy tym wprowadzanie niekiedy nowych, tymczasowych zasad pracy. Należą do nich chociażby częstsze przerwy, skrócenie czasu pracy, zapewnienie klimatyzowanych pomieszczeń do odpoczynku, a jeśli jest to praca biurowa – stały dostęp do klimatyzacji lub możliwość przejścia na pracę zdalną.

Do obowiązku pracodawcy należy zapewnienie pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednich posiłków i napojów. Co ważne, zapewnienie napojów dla osób pracujących na otwartej przestrzeni obowiązuje już gdy temperatura przekracza 25 stopni Celsjusza. Zdecydowanie dobrą praktyką jest umożliwienie dostępu do napojów dla wszystkich pracowników w ciągu całej zmiany roboczej, nie tylko tych szczególnie narażonych na oddziaływanie słoneczne. Według przepisów nie ma możliwości wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego w zamian za dostarczanie zimnych napojów.

Ochrona przed promieniowaniem UV

Jeśli upały, to również i promieniowanie UV. Pracownicy szczególnie narażeni na jego oddziaływanie powinni zostać odpowiednio wyposażeni, zarówno w odzież jak i akcesoria. Najlepsza odzież ochronna to taka, która przystosowana jest do wysokich temperatur. Na rynku dostępne są coraz lepsze warianty, np. ze współczynnikiem ochrony 40+ , chroniącym w 98% przed promieniami UV. Odzieży ochronnej nie należy zmieniać ze specjalnych kombinezonów na zwykłe koszulki z krótkim rękawem. Ważne oraz potrzebne akcesoria to przykładowo: okulary chroniące przed promieniowaniem, czapki z osłoną karku, chusty czy hełmy. Istotne jest także obuwie, które powinno zapewniać właściwy przepływ powietrza i być dostosowane do wysokich temperatur. Są to np. półbuty, sandały czy trzewiki. Kluczową i podstawową ochroną są także filtry UV, których stosowanie jest idealnym sposobem na uniknięcie oparzeń i – co ważne, kremy tego typu należy nanosić na skórę co kilka godzin. 

Wysokie temperatury, nadmierna ekspozycja ciała na promieniowanie słoneczne czy nadmiar pracy w te dni mogą być znaczącym utrudnieniem do wykonywania nawet najprostszych obowiązków. Do roli pracodawcy, oprócz zadbania o bezpieczeństwo i komfort pracowników, należy również stała obserwacja i dopasowywanie działań do panujących warunków. Zlekceważenie ostrożności w pracy podczas upałów, zarówno przez pracodawców jak i pracowników, może mieć krótko- i długoterminowe skutki.