Usługi zewnętrzne w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracowników cieszą się zarówno w Europie jak i Polsce coraz większą  popularnością. Wyspecjalizowane firmy oferują szeroki wachlarz usług, począwszy od najbardziej popularnych szkoleń BHP czy sprawowania stałego nadzoru nad warunkami pracy, aż po wsparcie w zakresie wyboru, serwisu czy wymiany środków ochrony bezpośredniej. Wydzielenie na zewnątrz procesów związanych z obszarem BHP pozwala pracodawcy efektywniej zarządzać firmą i skupić się na jej rozwoju, a nie na działaniach związanych z dopełnieniem wymogów prawnych.

Z badania ESENER [1] wynika, że zakłady pracy w krajach Unii Europejskiej najczęściej w zakresie zewnętrznych usług BHP korzystają z pomocy: lekarzy medycyny pracy (68%), specjalistów ds. BHP (63%) i ekspertów ds. zapobiegania wypadkom (52%). Przestrzeganie wymogów prawnych związanych z bezpieczeństwem, coraz częściej postrzegane jest nie tylko jako obowiązek, ale również szansa na uniknięcie kosztów związanych z wystąpieniem wypadku w zakładzie pracy.

Każdy pracodawca ma inne potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa swoim pracownikom. Firmy mają rożne procesy produkcyjne i w odmienny sposób muszą je zabezpieczać. Już na etapie analizy potencjalnych zagrożeń można skorzystać z usług wyspecjalizowanego dostawcy, który dokładnie zbada strukturę organizacyjną oraz rodzaj i ilość zagrożeń (procesy pracy, maszyny itp.) występujących w danym przedsiębiorstwie. Na tej podstawie podmiot zewnętrzny zarekomenduje i wdroży odpowiednie rozwiązania.

Kolejnym krokiem do zadbania o bezpieczeństwo pracowników jest szczegółowe zapoznanie ich z istniejącymi zagrożeniami, przepisami prawa oraz obowiązkami. W tym celu organizowane są  obowiązkowe szkolenia wstępne i okresowe. Ich częstotliwość zależy od zajmowanego stanowiska. Na przykład kadra zarządzająca, kierownicy, brygadziści muszą odbyć szkolenie raz na 5 lat, natomiast pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne powinni odbyć szkolenie przynajmniej raz na rok. Określona jest też forma szkolenia i czas jego trwania. Pracodawcy bardzo chętnie zlecają szkolenia BHP, które wiążą się z koniecznością  napisania szczegółowego programu szkoleń oraz przygotowaniem merytorycznym w bardzo wielu obszarach (bhp, pierwsza pomoc, ochrona przeciwpożarowa, prawo pracy).

Obsługujemy w modelu outsourcingowym ponad 700 firm. Są to zarówno duże, wielooddziałowe korporacje jak i mniejsze podmioty. Największą popularności cieszą się usługi z zakresu sprawowania stałego nadzoru oraz szkoleń BHP – mówi Michał Sekunda, Dyrektor Działu Handlowego SEKA S.A. – Współpraca z zewnętrzną firmą gwarantuje stały dostęp do zespołu ekspertów z ogromnym zapleczem merytorycznym i wieloletnim doświadczeniem. Pozwala to zaoszczędzić czas i wpływa na obniżenie kosztów.

Oprócz opracowanych zasad bezpieczeństwa, wiedzy i odpowiedzialności wszystkich zatrudnionych osób, bardzo ważne jest wyposażenie ich środki ochrony osobistej. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy, spełniają one inne funkcje. W przypadku zakładów produkcyjnych najważniejsza jest ochrona poszczególnych części ciała. Z kolei pracownicy służby zdrowia, przedstawiciele linii lotniczych czy kasjerzy w sklepach potrzebują odzieży, która definiuje wykonywany zawód i jest wizytówką firmy. Wymaga to jednak od pracodawcy ciągłego dbania o odzież, z której codziennie korzystają pracownicy.

Wynajem i serwis odzieży roboczej pozwala pracodawcy na uwolnienie własnych zasobów i przeznaczenie ich do realizacji swoich kluczowych celów biznesowych. To firma zewnętrzna przejmuje wszelkie obowiązki związane z kompleksowym zarządzaniem usługą: przygotowaniem kompletów odzieży dla pracownika (dostosowanych do zakresu realizowanych przez niego zadań w miejscu pracy), praniem ich według ustalonych standardów, kompleksową logistyką magazynowania i przygotowania odzieży, a także regularnym dostarczeniem czystych kompletów. Dostawca pozostaje właścicielem odzieży, dzięki czemu klient nie musi ponosić wysokiego kosztu zakupu produktów.

Dzięki skorzystaniu z oferty wynajmu ubrań roboczych zawsze płacimy tylko zryczałtowaną opłatę miesięczną za odzież, z której faktycznie korzystają nasi pracownicy, przekonuje Sylwester Mikołajewski – Kierownik Działu BHP w firmie ThyssenKrupp Energostal S.A. w Toruniu. – Ponadto rozwiązanie takie pozwala także na ograniczenie naszych kosztów związanych z koniecznością administrowania tą grupą produktów. Nie musimy martwić się już o fluktuację kadr oraz związaną z nią wymianę rozmiarów i zakupy dla nowych pracowników, naprawę uszkodzonych egzemplarzy, pranie, magazynowanie w okresie letnim czy prowadzenie ewidencji księgowej – dodaje.

Innym przykładem zastosowania usług zewnętrznych, jest wyposażenie pracowników wykonujących długotrwałą pracę w pozycji stojącej w maty antyzmęczeniowe. Urządzenia te znacząco zmniejszają napięcie mięśni nóg i pleców, poprawiają krążenie i chronią stawy. Aby zachowały one swoje właściwości ważne jest, aby prać je w profesjonalnych pralniach, które zapewniają ich dokładne czyszczenie i przywracają możliwości wchłaniania brudu.

Outsourcing usług związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy coraz częściej jest postrzegany przez polskich pracodawców w kategorii korzyści. Przede wszystkim ze względu na profesjonalizm, który charakteryzuje wyspecjalizowane firmy zewnętrzne, ale także możliwość obniżenia kosztów z tym związanych – mówi Andrzej Smółko, Prezes CWS-boco Polska. – Myślę jednak, że najważniejszą zaletą jest zaoszczędzony czas, który zarząd może poświęcić na realizację priorytetowych celów związanych z działalnością przedsiębiorstwa – dodaje.

Zalety z korzystania z usług firmy zewnętrznej w zakresie bhp:

  • zewnętrzny pracownik to brak zwolnień lekarskich, urlopów itp., zawsze jest zastępstwo, a na życzenie Klienta, można wymienić inspektora lub koordynatora,
  • zewnętrzny konsultant nie ma oporów z przedstawieniem Klientowi faktycznego stanu bhp w jego firmie,
  • jednakowy, wysoki standard usług u Klientów potwierdzony certyfikatami,
  • zaplecze merytoryczne, wieloletnie doświadczenie, zespół ekspertów,
  • jednakowy standard szkoleń, programów i dokumentów,
  • szybka reakcja na wypadki czy w przypadku czynności kontrolnych organów nadzoru na warunkami pracy (PIP, PIS, PSP),
  • stale weryfikowana wiedza merytoryczna,

 

[1] Drugie europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń – ESENER-2 realizowane przez Europejską Agencję bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.