Poznajcie TOP10 aktualności z branży bhp, prewencji przeciwpożarowej i ochrony środowiska, które pojawiły się w maju 2020 roku. Zestawienie przygotował nasz Koalicjant – firma SEKA S.A.

1. Covid-19: plan działań zapobiegawczych w pracy
Plan działań zapobiegawczych to narzędzie ograniczające ryzyko zarażenia się koronawirusem. Przedstawiciele kierownictwa, w porozumieniu z przedstawicielami pracowników i przy współudziale lekarza medycyny pracy oraz specjalistów ds. bhp opracowują plan uwzględniający wszystkie czynniki ryzyka, a także wszelkie możliwe środki zapobiegawcze.


2. Jak ograniczyć w pracy ryzyko związane z narażeniem na SARS-CoV-2?
Podstawowe działania to: ocena ryzyka zawodowego oraz stosowanie niezbędnych środków profilaktycznych. Środki ograniczające ryzyko zakażenia koronawirusem:
•zapewnienie dystansu fizycznego,
•praca zdalna,
•ograniczenie kontaktów bezpośrednich z osobami spoza zakładu pracy,
•przestrzeganie zasad higieny w miejscu pracy,
•środki ochrony indywidualnej i odzież robocza.
3. Wody to nie śmietnik!
W ostatnim czasie obserwuje się znaczący wzrost zanieczyszczania rzek. Substancje chemiczne, które przedostają się do wód oraz zanieczyszczenia uwalniające się ze śmieci stałych stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi, a także środowiska przyrodniczego. Jeżeli jesteś świadkiem zanieczyszczania wód i widzisz, że ktoś wyrzuca śmieci lub wypuszcza ścieki zadzwoń na numer alarmowy 112.


4. Dobre praktyki w firmie nie tylko podczas pandemii
Pracodawca powinien uwzględnić w swoich działaniach jeszcze jedno zadanie – ograniczania obciążenia psychicznego. Mając na uwadze zagrożenia, należy określić konkretne działania zapobiegawcze, m.in.: ustalić pracownikom indywidualne godziny pracy i zapewnić im możliwość otrzymania indywidualnej pomocy psychologicznej. Niezwykle ważnym aspektem jest odpowiednia komunikacja z pracownikami.


5. Jak zarządzać stresem w pracy?
Zagrożeniom psychospołecznym w pracy można zapobiegać oraz skutecznie nimi zarządzać. Zapobieganie występowaniu stresu w miejscu pracy jest nie tylko obowiązkiem pracodawcy, ale też wymogiem prawnym określonym w dyrektywie ramowej 89/391/EWG.


6. Zmiany w ewidencji i sprawozdawczości BDO – epidemia COVID-19
Zmiany dotyczą m.in. wznowienia biegu terminów postępowań administracyjnych, sposobu prowadzenia ewidencji w systemie BDO. Ustawa z dn. 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 spowodowała zmiany w kwestii ewidencji, przesunięcie terminów sprawozdawczych oraz terminy obowiązywania decyzji, a także zniesienie opłaty za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych.


7. Rośliny w biurze? Jak najbardziej
Nawet takie małe zmiany w znacznym stopniu poprawią warunki pracy i samopoczucie pracowników. Rośliny w biurze nie tylko pochłaniają substancje szkodliwe, czy zwiększają wilgotność, ale wpływają też na zdrowie pracowników, szczególnie na ich psychikę. Wzmacniają poczucie bezpieczeństwa, uspokajają, dają wytchnienie zmęczonym monitorami oczom oraz tłumią hałas.


8. Spada liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy
W Polsce od lat zmniejsza się liczba wypadków przy pracy. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny w 2019 r. zgłoszono 83 205 osób poszkodowanych w tego typu wypadkach, co daje o 1,3% mniej niż w analogicznym okresie 2018 r. Bez wątpienia wpływa na to coraz większa dbałość o bezpieczeństwo pracowników, a także ich przeszkolenie.


9. Bezpieczna praca na wsi
Zbyt często pośpiech, a przez to nieuwaga są przyczynami tragicznych wypadków na roli. Główny Inspektor Pracy wystosował do rolników apel o zachowanie wyjątkowej dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo (również innych osób przebywających w pobliżu) podczas wykonywania codziennych zadań. W swoim apelu zwrócił też uwagę na bardzo ważny aspekt – bezpieczeństwo dzieci w gospodarstwie.


10. Bezpłatne wsparcie dla firm!
SEKA S.A. zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków EFS. Projekt jest skierowany do osób, które: w ciągu 24 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej; w okresie 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą formie JDG lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego.