Poznajcie TOP10 aktualności z branży bhp, prewencji przeciwpożarowej i ochrony środowiska, które pojawiły się w październiku 2019 roku. Zestawienie przygotował nasz Koalicjant – firma SEKA S.A.

1. Mobbing, depresja, stres w miejscu pracy
Koalicja Bezpieczni w Pracy opublikowała raport „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2019”. Badania ukazują, że 85 proc. pracowników biurowych i umysłowo-fizycznych odczuwa stres w pracy, 63 proc. doświadczyło nieodpowiedniego traktowania przez szefa, a 53 proc. przemocy słownej, 46 proc. z nich padło ofiarami mobbingu.

2. RODO w HR
Aktualny stan prawny wskazuje na nowe ryzyka i obowiązki w pracy działów HR. Najważniejsze obszary, w których pracownicy tych działów operują danymi osób fizycznych to: rekrutacja, akta pracownicze, powierzanie danych. Dlatego też istotne staje się wdrożenie odpowiednich procedur w każdym dziale HR.

3. „Piątka za segregację”
„Piątka za segregację” to kampania informacyjno-edukacyjna, opracowana przez MŚ. Ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Skierowana do samorządów, jak i do właścicieli gospodarstw domowych. Kampanię wspiera również program edukacyjny dla dzieci.

4. Polacy nie wiedzą jak segregować śmieci
Wyniki badania ukazują, że 66 proc. Polaków segreguje śmieci, a jedynie 15 proc. robi to poprawnie. Tylko 58 proc. badanych widzi sens w selekcji odpadów. Jeszcze mniej, bo zaledwie 1/3 polskich konsumentów wierzy, że ich działania mogą przyczynić się do zahamowania negatywnego wpływu na środowisko.

5. Ponad 80 proc. pracowników w Polsce odczuwa stres w pracy
Czynniki psychospołeczne znacząco wpływają na zdrowie pracowników. Często złe samopoczucie pracownika jest przyczyną wypadków. Niestety, pracodawcy umniejszają rolę czynników psychospołecznych, skupiając się przede wszystkim na zapewnieniu fizycznego bezpieczeństwa swoich podwładnych.

6. Audyt przeciwpożarowy w zakładzie pracy
Audyt ppoż. umożliwia zidentyfikowanie wszystkich nieprawidłowości bez konsekwencji prawnych. Okresowe i systematyczne przeprowadzanie w zakładzie tego typu audytów daje szansę na podjęcie odpowiednich działań w celu zniwelowania ewentualnych nieprawidłowości.

7. Czynniki szkodliwe w środowisku pracy
Czynniki szkodliwe, występujące w środowisku pracy, oddziałują negatywnie na organizm pracownika. Pracodawca jest zobowiązany zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników poprzez ograniczenie lub eliminację tych czynników za pomocą odpowiednich urządzeń, a także przeprowadzanie należytych badań.

8. Elektroniczna ewidencja odpadów od 1 stycznia 2020 r.
Od 1 stycznia 2020 r. ewidencja i sprawozdawczość będzie się odbywała wyłącznie drogą elektroniczną. Przedsiębiorca, który: wytwarza, zbiera, przetwarza lub transportuje odpady, wprowadza na rynek produkty, opakowania lub produkty w opakowaniach, sprzęt elektryczny i elektroniczny, pojazdy, baterie lub akumulatory – powinien sprawdzić czy jego działalność wymaga rejestracji w bazie.

9. AUDYT RODO
Wielu przedsiębiorców wciąż ma wątpliwości czy stosowane przez nich rozwiązania są zgodne z przepisami. Dobrym sprawdzianem podjętych działań jest tzw. audyt z zakresu ochrony danych osobowych przeprowadzony przez niezależnych ekspertów z firmy zewnętrznej. Pozwala on upewnić się, że wszystkie warunki zawarte w rozporządzeniu zostały spełnione.

10. Światowy dzień ergonomii
12 listopada obchodzimy Światowy Dzień Ergonomii. Ergonomia to dziedzina zajmująca się bezpieczeństwem i komfortem w miejscu pracy. Dzięki jej zastosowaniu można zminimalizować ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy, chorób zawodowych, a także wpłynąć na wydajność pracy zatrudnionych osób.