22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. Warto tym samym przypomnieć, jak ważną rolę odgrywa ona w naszym codziennym życiu. Jednocześnie poza edukacją i zwiększaniem świadomości na temat globalnego kryzysu wodnego, potrzebne są faktyczne działania. Przykładem odpowiedzialnego podejścia jest firma CWS Workwear Polska, która odpowiada m.in. za pranie odzieży ochronnej i roboczej.

Polska ma relatywnie małe zasoby wody. Średnia roczna ilość wody przypadająca w roku na jednego mieszkańca Polski wynosi ok. 1600 m3 i jest 2,5 razy mniejsza od średniej europejskiej i 4,5 razy mniejsza od przeciętnej światowej, co pokazuje, że jesteśmy zagrożeni deficytem tego surowca. Około 60% zużycia wody w Polsce jest wykorzystywane w energetyce zawodowej.

Dlatego tak ważne jest odpowiedzialne korzystanie z tych cennych zasobów – również przez firmy przemysłowe. Tym samym firma CWS Workwear Polska konsekwentne dąży do zmniejszenia wykorzystania wody do celów produkcyjnych i od lat prowadzi politykę oszczędnego korzystania z zasobów wodnych.

– Od początku działalności firmy monitorowane jest zużycie wody do celów pralniczych poprzez wykorzystanie wskaźnika, mówiącego, ile wody jest zużywane na kg pranej odzieży. W 2022 r. roku w zakładach CWS Workwear zostało wypranych 5,7 miliona ton odzieży roboczej, a do jej prania zużyto 92,5 tys. m3 wody.  Natomiast już rok później wykorzystano o 16% wody mniej niż w roku poprzednim, co stanowi objętość trzech basenów olimpijskich – informuje Piotr Owidzki, dyrektor operacyjny CWS Workwear.

Co wpłynęło na tak dużą oszczędność?

W 2022 roku została wymieniona w firmie duża część urządzeń pralniczych, a te które pozostały zostały odpowiednio zmodernizowane. Wymiana ta rozpoczęła nową erę, jeśli chodzi o oszczędność wody, co jest możliwe z uwagi na wykorzystanie najnowszych technologii w tej dziedzinie.

– Ponadto, wykorzystujemy wodę dwukrotnie. Po praniu mniej zabrudzonej odzieży, woda kierowana jest do naszych własnych oczyszczalni i osiąga taką czystość, że może być ponownie wykorzystana w technologicznych procesach oczyszczalni a także częściowo w praniu odzieży. Pamiętajmy, że każdy zaoszczędzony podczas prania litr wody, pozwala obniżyć również ilość zużywanej energii cieplnej potrzebnej do jej podgrzania a także zmniejszyć ilość ścieków kierowanych z powrotem do miejskiej oczyszczalni – dodaje Marek Klakla, kierownik techniczny CWS Workwear Operations.

Modernizacja urządzeń pralniczych – na czym polegała?

Firma wprowadziła wiele działań, na różnych etapach procesu pralniczego. Tym samym został uruchomiony i zoptymalizowany system redukcji zużycia wody w pralnicach. W efekcie woda po płukaniu odzieży zawracana jest do zbiornika buforowego a następnie wykorzystywana jest do powtórnego prania.

Co więcej, pomiędzy poszczególnymi etapami procesu zamontowano dodatkowe liczniki. Pozwala to wykrywać i optymalizować te miejsca, w których dochodzi do marnotrawstwa wody. Codzienne kontrolowane są odczyty z poszczególnych liczników a ich analiza umożliwia lepiej zrozumieć, co dzieje się w procesie prania oraz szybko wykryć i zareagować na możliwe awarie.  Dobrym przykładem wykorzystania liczników może być pralnia w Międzyrzeczu, gdzie większość odzieży prana jest w nowoczesnym tunelu pralniczym.

Zoptymalizowany został także tunel piorący, który działa jak szeregowo połączone pralki. Między wsadami odzieży kolorowej, a białym asortymentem wymagana jest pusta komora, tak by reszta brudu z odzieży kolorowej nie dostała się do odzieży białej. Dzięki zmianie technologii prania udało się zredukować liczbę pustych komór z dwóch do jednej.

Wszystkie urządzenia pralnicze firmy CWS są wyposażone w wagi ważące odzież w bębnie pralnicy. Dzięki temu pralka dobiera taką ilość wody i środka piorącego, jaka jest potrzeba do wyprania wsadu w pralnicy. Okresowo kontrolowane są też elementy maszyn, które mogą mieć wpływ na mikro wycieki np. zawory spustowe wody. Sprawdzana jest również poprawność parametrów odpowiadających za kontrolę ilości wody np. kalibracja wag, czujników poziomu wody.

Edukacja pracowników

Równie ważne jest, aby pracownicy rozumieli cel wszystkich wprowadzanych przedsięwzięć. Tym samym w zespołach CWS budowana jest świadomość, dlaczego warto oszczędzać wodę i jaki wpływ ma to na nasze środowisko. Wszystkie te działania sprawiają, że w 2023 roku na pranie 1 kg odzieży CWS Workwear wykorzystał o 1,5 l wody mniej niż w roku ubiegłym.

Marek Klakla, kierownik techniczny CWS Workwear Operations w zakładzie CWS.