Wyróżniamy wstępne oraz okresowe szkolenia BHP. Bez wstępnego szkolenia pracownik nie może przystąpić do wykonywania pracy. Szkoleniom powinni podlegać wszyscy pracownicy bez względu na stanowisko i rodzaj pracy, jaką wykonują. Obowiązek ten dotyczy także osób, które są zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego, praktykantów jak i samego pracodawcy.

O  tym jakie są rodzaje szkoleń, zapisy kodeksu pracy w tym względzie oraz kto może zostać zwolniony ze szkolenia BHP można przeczytać na: http://kadry.infor.pl/bhp/szkolenia-bhp/701840,Szkolenia-BHP-jako-warunek-rozpoczecia-pracy.html

Powrót do listy aktualności