Zmiany w przepisach BHP i PPOŻ

ZMIANY W PRZEPISACH BHP Rada Ministrów rozszerzyła wykaz prac szczególnie…


Ranga zawodu bhp-owca wciąż za niska

Jakie rady dałaby Pani osobom pracującym w branży bhp?Nie nazwałabym tego…