Drugi etap Mistrzostw Kadry BHP

Każda z nich wymagać będzie umiejętności analitycznego myślenia i wiedzy z…


Jak zostać Mistrzem BHP, czyli rozwiązanie konkursowego studium przypadku

W drugim etapie Mistrzostw Kadry BHP, oprócz testu wiedzy, uczestnicy mieli do…