Rażące naruszenia przepisów BHP dotykają co piątego pracownika

Statystyki badania wskazują, że świadkami naruszeń przepisów BHP są przede…