Mistrzostwa Kadry BHP odłożone

Jest to szczególnie trudny czas dla personelu medycznego, małych i średnich…


Nie ma nic za darmo

A jest o czym mówić. Świat poszedł do przodu, a BHP troszeczkę zostało z tyłu.…


Komentarz OPZZ do Raportu ,,Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2015”

Raport pokazuje także, z czym się należy zgodzić, że bolączką są szkolenia BHP…