Czy pracodawcy z sektora MŚP znają przepisy bhp?

.), że szkolenie bhp przechodzą tylko nowo zatrudnieni pracownicy. Mimo to co…