Pranie po europejsku, czyli serwis i czyszczenie odzieży roboczej

http://www.bhp.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/jak-ustalic-wysokosc-ekwiwalentu-za-p