Kodeks pracy: praca zdalna i nowe urlopy

Praca zdalna, tak jak i stacjonarna, będzie podlegała ocenie ryzyka zawodowego…