Dobre praktyki BHP jako podstawa kształtowania kultury pracy

Dobre praktyki to rozwiązania techniczne i organizacyjne inicjowane przez…


Startują Mistrzostwa Kadry BHP

. – Edukacja i stałe podnoszenie kwalifikacji w zakresie BHP stanowią podstawę…


Jak zostać Mistrzem BHP, czyli rozwiązanie konkursowego studium przypadku

Stosowanie rękawic ochronnych przy obsłudze piły, niezgodnie z wymogami…


Nabycie uprawnień do przeprowadzania szkoleń okresowych

Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i…