Obowiązki przestrzegania przepisów oraz zasad BHP

Jednym z podstawowych obowiązków z zakresu BHP wynikającym z przepisów Kodeksu…


Poznajcie najpopularniejsze aktualności bhp we wrześniu 2018 roku

Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustaw, wśród których są też zmiany…