Rażące naruszenia przepisów BHP dotykają co piątego pracownika

Wyniki badań Koalicji Bezpieczni w Pracy wskazują, że mimo iż liczba wypadków w…