Czy pracownik może odmówić wykonywanej pracy?

Zgodnie z nim pracownik może odmówić dalszego wykonywania pracy, jeżeli:…