Kodeks pracy: praca zdalna i nowe urlopy

Praca zdalna, tak jak i stacjonarna, będzie podlegała ocenie ryzyka zawodowego…


Panie inspektorze, co się może stać?

Jeżeli pracownik nie jest dobrze zapoznany z ryzykiem zawodowym (a szkolenie…