Ustawa określa m.in. zasady funkcjonowania systemu oceny zgodności z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi wyrobów, definiuje warunki i tryb udzielania akredytacji, zasady i tryb autoryzacji jednostek certyfikujących oraz laboratoriów oraz zadania Polskiego Centrum Akredytacji.

Dodatkowe informacje

Powrót do listy norm