Lafarge1

Skrót VFL pochodzi od angielskich słów Visible Felt Leadership i oznacza widoczne, odczuwalne przywództwo. Jest to sposób służący podniesieniu świadomości zarówno pracowników, jak i wykonawców w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy.

 Polega na prostym działaniu. Menadżerowie pracujący i odwiedzający zakład zwracają uwagę na to w jaki sposób przestrzegane są zasady bezpieczeństwa. Rozmawiają z pracownikami i wykonawcami, pytają co można byłoby poprawić, zwracają uwagę jeśli zasady są nie przestrzegane, wspólnie uświadamiają sobie ryzyka i wspólne szukają metod pozwalających na zabieganie zagrożeniom. Wizyty VFL koncentrują się na zadawaniu ukierunkowanych pytań, analizie odpowiedzi i szukaniu możliwości rozwiązań podnoszących poziom bezpieczeństwa. Podczas tego procesu ważna jest obustronna otwartość, potwierdzenie dobrego postępowania i chęć poprawienia ryzykownych zachowań. To pozwala budować i doskonalić kulturę  bezpieczeństwa w organizacji. To wyjątkowa dla Lafarge metoda pracy nad ciągłym dążeniem do jednego celu: „zero wypadków i incydentów w pracy”. VFL są raportowane w specjalnie przygotowanej bazie danych i każdy menadżer ma w swoich celach odbyć przynajmniej kilka takich rozmów w roku w zakładach o różnym profilu produkcyjnym. Dodatkowo wyższa kadra menadżerska i członkowie działu BHP, biorą udział w audytach bezpieczeństwa zakładów Lafarge na całym świecie. W 2013 roku w zakładach Lafarge odbyło się ponad 2 tysiące wizyt VFL.

Lafarge jest światowym liderem rozwiązań dla budownictwa, dostarczając beton, kruszywa i cement na budowy w ponad 60 krajach świata.Firma działa od 180 lat i od początku działalności, skupia się na zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy swoim pracownikom, firmom współpracującym, klientom oraz członkom lokalnych społeczności wokół swoich zakładów. W Polsce, Lafarge prowadzi swą działalność w ponad 60 lokalizacjach. Zatrudnia 1500 osób i współpracuje z ponad 3000 kontraktorów.