Instrukcja BHP jest jednym z najważniejszych elementów systemu bezpieczeństwa i higieny pracy. Znajduje się ona w każdej firmie czy zakładzie pracy. Aby instrukcja BHP właściwie spełniała swoje zadanie powinna być przygotowana zgodnie z realiami i warunkami panującymi u danego pracodawcy. Jak ją właściwie przygotować? Co w niej zawrzeć?Odpowiedzi na te pytania znajdują się w Portalu BHP pod adresem: http://www.portalbhp.pl/home/aktualnosci-bhp/iv-kwartal-2014/prawidlowo-stworzona-instrukcja-bhp-zwieksza-bezpieczenstwo-pracy-283023.html