Zmienia się branża zakładów mechaniki pojazdów. Wyższe standardy obsługi klienta, większy nacisk na kwestie bhp i prawidłową gospodarkę odpadami oraz postępująca komputeryzacja sprawiają, że warsztaty mechaniczne świadczą usługi w coraz bardziej profesjonalny sposób.

 

Profesjonalny to również bezpieczny

Praca w warsztatach samochodowych wiąże się często z ryzykiem wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego. Jak w każdej aktywności zawodowej, ryzyka wypadków nie możemy zlikwidować. Jesteśmy w stanie je co najwyżej zminimalizować. Statystyki GUS pokazują, że najczęstszą przyczyną wypadków od lat jest nieprawidłowe zachowanie pracownika w miejscu pracy – w 2016 było to ponad 60 proc. zdarzeń niebezpiecznych. Pierwszym krokiem, oprócz zapewnienia środków ochrony indywidualnej, kontroli maszyn, szeregu czynników wpływających na komfort oraz optymalizację pracy, jest edukacja pracowników. Dotyczy to całej branży motoryzacyjnej, w tym zakładów mechaniki pojazdów, gdzie zagrożenie pochodzi od spalin, chemii, przeciążeń kręgosłupa, pracy z maszynami, szlifierek, spawarek substancji łatwopalnych. – Dobrze rozłożone akcenty w działalności serwisu samochodowego prowadzą do spełnienia oczekiwania wszystkich zainteresowanych stron. A więc klientów, którzy otrzymują usługę na najwyższych jakościowym i fachowym poziomie, ale także pracowników, którzy mają satysfakcjonujące miejsce pracy, możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji. Powyższe jest również korzyścią dla właścicieli serwisu, którzy realizują swoje cele ekonomiczne. Te akcenty to przede wszystkim dbałość o klienta, ale i o spełnienie wymogów prawnych, organizacyjnych, a nawet ich wyprzedzanie – Tomasz Ładosz St. Specjalista ds. Warsztatów z Inter Cars, jednego z członków Koalicji Bezpieczni w Pracy. – Warsztaty samochodowe w dobie silnej konkurencji doceniają w/w ”Pańskie Oko” i wiedzą, że żeby zawalczyć o klienta, muszą zadbać o swój wizerunek, na który składa się m. in. bezpieczeństwo i higieny pracy osób zatrudnionych. Odpowiednie oświetlenie, odzież ochronna, regulaminy, jakość stosowanych części samochodowych – to wszystko pozwala dbać o dobre imię warsztatu – podsumowuje Tomasz Ładosz.

Informacje na temat Koalicji Bezpieczni w Pracy dostępne są w serwisie: www.bezpieczniwpracy.pl.

 

Ciekawostki na temat kultury bezpieczeństwa w pracy można znaleźć również na portalu Facebook: www.facebook.com/bezpieczniwpracy.

***

Koalicja Bezpieczni w Pracy zawiązana została z inicjatywy firm CWS-boco Polska, PW Krystian, LafargeHolcim oraz TenCate Protective Fabrics w 2014 roku, w celu promowania kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy wśród pracowników i pracodawców. W 2015 roku do grona Koalicjantów dołączyła firma SEKA S.A., w 2017 firma Inter Cars. Cel Koalicji realizowany jest poprzez działalność edukacyjną na temat obowiązujących norm i procedur oraz pokazywanie dobrych praktyk oraz informowanie o korzyściach wynikających z wdrażania wysokich standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Informacje dla mediów:

Kinga Kruczek, FleishmanHillard
tel. 603 242 486
e-mail: kinga.kruczek@fleishmaneurope.com