Analiza sytuacji oraz wykorzystanie w praktyce zapisów obowiązującego prawa okazały się najtrudniejsze dla specjalistów BHP.

Mistrzostwa Kadry BHP 2015, które zakończyły się 22 czerwca br., pozwoliły określić poziom wiedzy specjalistów z całej Polski. Przez ponad dwa miesiące, doświadczeni praktycy branży BHP, managerowie, przedstawiciele środowiska akademickiego, studenci oraz pasjonaci tematu bezpieczeństwa i higieny pracy rozwiązywali testy wiedzy w tym zakresie. W konkursie udział wzięło ponad 430 uczestników.

Mimo, że w pierwszym etapie Mistrzostw tylko jedna osoba uzyskała 100 procent poprawnych odpowiedzi, to aż 40 uczestników rozwiązało test z wynikiem ponad 90 procent. Najszybsi poradzili sobie z testem składającym się z 30 pytań w zaledwie 7 minut. W rywalizacji wzięło udział 60 proc. mężczyzn i 40 proc. kobiet. Do finałowej trzydziestki zakwalifikowało się 11 kobiet.

Walczącym o tytuł Mistrza Kadry BHP najwięcej kłopotów sprawiło zadanie wymagające podjęcia określonych aktywności w oparciu o zapisy obowiązującego prawa. Pytanie brzmiało: „Pomieszczenie ma powierzchnię 22 m2 i wysokość 3,8 m. Urządzenia i sprzęt spawalniczy zajmują 5 m2. Określ na podstawie rozporządzenia, ilu spawaczy może być zatrudnionych w tym pomieszczeniu.” Zgodnie z  obowiązującymi normami, w takim miejscu zatrudnionych może być pięciu spawaczy. Poprawnej odpowiedzi udzieliło zaledwie 7 procent uczestników.

Najtrudniejsze pytanie w teście było w zasadzie sprawdzianem nie wiedzy uczestników, ale ich praktycznych umiejętności zastosowania zapisów prawnych przy aranżacji spawalni w określonym pomieszczeniu – mówi Piotr Kaczmarek, Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, Członek Komisji Konkursowej Mistrzostw Kadry BHP.– Z takimi pytaniami służba BHP spotyka się na co dzień, podczas pracy w terenie, kiedy to w oparciu o przepisy, choćby te szybko  znalezione w Internecie, trzeba udzielić właściwej odpowiedzi pracodawcy. Aby rozwiązać to zadanie należało dokonać obliczeń kubatury pomieszczenia, a następnie odjąć kubaturę pomieszczenia zajętą przez sprzęt i podzielić przez 15m3.

Tylko co czwarty uczestnik konkursu wiedział jak odpowiedzieć na pytanie: „Jaka jest najistotniejsza właściwość źródła światła na stanowiskach pracy wymagających dobrego rozróżniania barw?”. Poprawna odpowiedź to: Oddawanie barw.

Najłatwiejsze okazało się pytanie dotyczące znaku, jakim powinien być oznaczony każdy wyrób finalny wprowadzony do obrotu handlowego na rynku Wspólnoty Europejskiej. Prawidłowa odpowiedź to: Oznaczenie CE.  Aż 97,65 procent uczestników, którym zadano to pytanie, nie miało z nim problemu. Tylko 4 osoby udzieliły niewłaściwej odpowiedzi.

Po zakończeniu pierwszej edycji Mistrzostw Kadry BHP wiemy, że ta inicjatywa była bardzo potrzebna. Duża liczba ekspertów przystępujących do konkursu świadczy o tym, że specjaliści i osoby zainteresowane dziedziną bezpieczeństwa i higieny pracy są chętne do rozwijania swoich kompetencji, sprawdzania poziomu wiedzy, a także do rywalizacji – mówi Jarosław Wilk, Dyrektor ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia LafargeHolcim w Polsce. – Poziom wiedzy uczestników oceniamy jako bardzo wysoki, średnia liczba zdobytych punktów w pierwszym etapie wyniosła 73.

W drugim etapie Mistrzostw Kadry BHP, do którego zakwalifikowało się trzydzieści osób z najlepszymi wynikami, najtrudniejszy okazał się wybór właściwych barw bezpieczeństwa, obejmujący kolory: czerwony, żółty, zielony i niebieski. Tylko 35 procent uczestników dokonało właściwego wyboru. Większość wybierała błędną odpowiedź, w której zamiast barwy niebieskiej wymieniona była czarna.

Finałowej trzydziestce najmniej kłopotu sprawiły trzy zagadnienia, na które padło 96 procent poprawnych odpowiedzi. Pierwsze z nich brzmiało: „Prace wykonywane w wykopach, wyrobiskach o głębokości większej niż 2 m powinny być wykonywane…”. Prawidłowa odpowiedź to: „Przez co najmniej dwie osoby”. Kolejne: „Częsta i długotrwała praca narzędziami ręcznymi o napędzie elektrycznym lub pneumatycznym może prowadzić do…”. Odpowiedź brzmi: „Choroby wibracyjnej”. Ostatnie pytanie z serii najłatwiejszych to „Wskaźnik WBGT jest wykorzystywany do oceny warunków pracy w środowisku uznanym za…”. – Poprawna odpowiedź to: „Gorące”.

 

Partnerzy Merytoryczni Koalicji Bezpieczni w Pracy i Mistrzostw Kadry BHP:

 logos