Normy bezpieczeństwa

– Dyrektywa PPE 89/686/EWG wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej

Dyrektywa określa ogólne minimalne wymagania dla środków ochrony indywidualnej  (ŚOI) i wymaga stosowania w miejscach pracy wyłącznie  takich ŚOI, które są zgodne z postanowieniami dyrektywy w zakresie ich projektowania i wdrażania.

Dodatkowe informacje

Powrót do listy norm