Dobra praktyka* w Stanley Black&Decker

Narzędzie audytowe to znana wszystkim forma kontroli, stosowana głównie w firmach z wdrożonymi systemami zarządzania ISO, czy też organizowana przez firmy zewnętrzne. Zwykle jest to narzędzie czasochłonne i wymaga nakładu znacznych środków finansowych. Jednak narzędzie wykorzystywane przez Stanley Black&Decker znacząco różni się w tym zakresie od powyższego, jest proste w zastosowaniu i całkowicie bezpłatne.

logo

Narzędzie stosowane w magazynie Stanley Black&Decker to wewnętrzny system audytów codziennych z własnymi narzędziami (KPI), które skutecznie i mierzalnie poprawiły stan warunków pracy, stąd jego innowacyjność i uniwersalność.

Przed wprowadzeniem audytu trudno było określić poziom bezpieczeństwa, bowiem czy i jak można zmierzyć warunki pracy? Czy kontrola stanowisk i wypisanie niezgodności to wystarczające narzędzie mogące wpłynąć na poprawę warunków pracy?

W magazynie Stanley Black&Decker celem było, aby stan BHP można było zmierzyć i to nie za pomocą ogólnie stosowanych i znanych wskaźników wypadkowości, ale za pomocą określenia stanu otoczenia, porządku, warunków pracy a przede wszystkim i zadowolenia pracowników, tak by wyniki można było porównać, śledzić ich trend i pracować nad ich poprawą.

Mając na uwadze ową ideę, wprowadzono mierzalne audyty, które zobrazowały stan BHP w danym procesie pracy, w danym dziale, a także w całym magazynie.

 

Do pobrania pełna treść: Dobra praktyka – Stanley Black&Decker

 

*Opis dobrej praktyki został przygotowany przez Panią Joannę Szczepanik, Senior EHS Coordinator w firmie Stanley Black & Decker na potrzeby konkursu „Dobre Praktyki BHP” organizowanego przez Koalicję Bezpieczni w Pracy.