DHL Polska, należący do Grupy Deutsche Post DHL, globalnego dostawcy usług logistycznych, został nowym członkiem Koalicji Bezpieczni w Pracy. Celem Koalicji jest popularyzacja kultury bezpieczeństwa w polskich firmach oraz budowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i życie pracownika.

Koalicja Bezpieczni w Pracy to inicjatywa czterech firm: CWS-boco Polska, PW Krystian, LafargeHolcim i TenCate Protective Fabrics. Następnie grono Koalicjantów powiększyło się o firmy firmę SEKA S.A. W 2017 r. członkiem Koalicji został Inter Cars, a z początkiem 2018 r. dołączył DHL Polska, który tworzą trzy dywizje: DHL Express, DHL Parcel i DHL Supply Chain. – Nieodłącznym elementem naszej codziennej działalności jest bezpieczeństwo. Współpraca w ramach Koalicji daje możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń, realnej partycypacji w promowaniu dobrych praktyk związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Jednym z celów DHL jest poprawa jakości życia, którą realizujemy zarówno w stosunku do naszych klientów, ale również pracowników. Obecność DHL w Koalicji potwierdza nasze zaangażowanie w promowanie aspektów związanych z bezpieczeństwem – mówi Piotr Okurowski, Prezes Zarządu DHL Supply Chain.

Koalicja Bezpieczni w Pracy jest inicjatorem największego konkursu branżowego dla zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy – Mistrzostw Kadry BHP. Co roku Koalicja przygotowuje i zleca badanie na temat warunków bezpieczeństwa pracy w polskich przedsiębiorstwach. Najnowszy raport „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2017” można przeczytać tutaj: http://bit.ly/Raport_Bezpieczenstwo_Pracy_w_Polsce_2017.

W przestrzeni publicznej wciąż niewiele jest danych dotyczących praktycznych rozwiązań w obszarze bhp. Dlatego oprócz licznych projektów badawczych angażujemy się także w inicjatywy promujące najlepsze praktyki zarówno naszych Koalicjantów, jak i środowisk służb bhp skupionych wokół naszej inicjatywy. Jestem przekonany, że przystąpienie do Koalicji światowego lidera w zakresie rozwiązań logistycznych poszerzy znacznie nasze zaplecze eksperckie – mówi Andrzej Smółko, Przewodniczący Koalicji Bezpieczni w Pracy, Prezes CWS-boco Polska.

Jednym z zadań Koalicji jest także integracja środowiska bhp. Patronami Koalicji są najważniejsze instytucje związane z bezpieczeństwem pracy: Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, Państwowa Inspekcja Pracy (Główny Inspektor Pracy), Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Urząd Dozoru Technicznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz organizacje pracodawców: Pracodawcy PR i Konfederacja Lewiatan.

W 2017 r. inicjatywa została nagrodzona prestiżową statuetką SABRE Awards EMEA 2017 za najlepszą kampanię komunikacyjną zrealizowaną w regionie Baltic (obejmującym Polskę oraz Litwę, Łotwę i Estonię).