Dyrektywa określa ogólne minimalne wymagania dla środków ochrony indywidualnej  (ŚOI) i wymaga stosowania w miejscach pracy wyłącznie  takich ŚOI, które są zgodne z postanowieniami dyrektywy w zakresie ich projektowania i wdrażania.

Dodatkowe informacje

Powrót do listy norm