Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) opublikowała najnowszy raport na temat aktualnych i przyszłych problemów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w sektorze opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem opieki środowiskowej i domowej.

W raporcie wskazano wyzwania stojące przed sektorem – rosnące zapotrzebowanie na opiekę środowiskową i domową z powodu niedoboru wykwalifikowanych pracowników, starzenia się siły roboczej i starzenia się społeczeństwa. Stwierdzono w nim, iż zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w sektorze opieki zdrowotnej jest niezbędne, aby mógł on stawić czoła tym wyzwaniom i utrzymać w przyszłości wysoką jakość opieki nad pacjentami.

Więcej na:

https://osha.europa.eu/pl/teaser/addressing-workplace-safety-and-health-in-the-healthcare-sector-will-ensure-high-quality-patient-care

Powrót do listy aktualności