Zakończyły się organizowane przez Centrum Targowe FairExpo 17. Targi Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej BeHaPe 2015. W tej poświęconej branży bezpieczeństwa pracy imprezie udział wzięło ponad 70 firm z Chin Niemiec, Słowacji, Wielkiej Brytanii i Polski.Targi odwiedziło ponad 2 tys. profesjonalistów.

Dla zwiedzających związanych zawodowo z bezpieczeństwem i higieną pracy wystawcy przygotowali przekrojową, różnorodną i przede wszystkim obfitującą w nowości ofertę. Prezentacja targowa objęła najnowsze rozwiązania z zakresu środków ochrony zbiorowej i środków ochrony indywidualnej. Wśród oferty targowej znalazły się m.in. odzież i obuwie ochronne, urządzenia ratownicze, urządzenia techniczne z dziedziny wentylacji, sprzęt zabezpieczający przed upadkami, sprzęt magazynowy, oznakowania i instrukcje bhp i ppoż, oferty szkoleniowe i certyfikujące, prasa branżowa i inne.

Oferta targowa skierowana była do służby bhp, producentów, kadry szkoleniowej, inżynierów, techników, doradców, studentów, inspektorów i projektantów specjalizujących się w branży bezpieczeństwa i ochrony pracy.

Równolegle z targami odbyły się konferencje i wykłady tematyczne, przygotowane przez specjalistów z PIP, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, współpracującej z m.in. z MSA Safety, 3M, Filter Service. Ponadto konferencję zorganizowała Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy z Radomia, a Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy zorganizował zamknięte seminarium dla członków Sieci Ekspertów ds. BHP działającej przy Instytucie.

Targom towarzyszył konkurs na PRODUKT BeHaPe. Jury w składzie prof. Kazimierz Lebecki – Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach mgr Waldemar Walkiewicz – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP mgr Bogumiła Sobczak – Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu postanowiło przyznać statuetki dla: I miejsce – Svantek Sp. z o.o. za Iskrobezpieczny ATEX oraz IECEX, odporny na wstrząsy mikrofon w technologii MEMS, II miejsce –  Wydawnictwa Elamed Sp. z o.o. Sp. k. za miesięcznik „Promotor BHP”, III miejsce – PPO Przedsiębiorstwa Państwowe za trzewiki bezpieczne z ochroną śródstopia, model 445.

Zdj-cia-BeHaPe-2015-cz.1-108_660px

Organizator: Centrum Targowe FairExpo Sp. z. o.o, ul. Bytkowska 1B. 40-955 Katowice.