Rozporządzenie określa ogólne obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy w szczególności dotyczące obiektów budowlanych, procesów pracy i pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych.

Dodatkowe informacje

Powrót do listy norm