Obowiązki pracodawcy podczas upałów

Obowiązek zapewnienia napojów Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i…


Poznajcie najpopularniejsze aktualności bhp w sierpniu 2019 roku

Obowiązek ten wynika z §111 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki…


Przygotuj pracownika na zimowe warunki pracy

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26…


Nowoczesne rozwiązania z zakresu BHP, na przykładzie nowej pralni przemysłowej CWS-boco

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy)....W poprzedniej pralni…