Eksperci Koalicji Bezpieczni w Pracy wskazali najważniejsze trendy w branży BHP na ten rok. Niektóre z nich, jak te związane z COVID-19 – nie zaskakują, w końcu wkraczamy właśnie w trzeci rok pandemii. Inne są jej naturalnym następstwem lub wynikiem. Jeszcze inne, nasiliły się niemalże z dnia na dzień.

Po roku 2021 wielu z nas zastanawia się, co szykuje dla nas rok 2022. Osoby zajmujące się zagadnieniami BHP i HR prawdopodobnie zadają sobie pytanie, czy może być jeszcze gorzej? Czy bieżący rok okaże się równie trudny co poprzedni? Niestety nikt z nas nie potrafi w 100 procentach przewidzieć przyszłości, ale analizując wydarzenia i fakty, mamy całkiem dobre wyobrażenie o tym, czego możemy się spodziewać w tym roku.

Wellbeing

Nie ma wątpliwości, że pandemia negatywnie wpłynęła na zdrowie psychiczne ogółu populacji. Dobre samopoczucie, czyli wellbeing szybko zajęło pierwsze pozycje na listach problemów pracodawców i wszystko wskazuje na to, że pozostanie tam już na zawsze. Okazało się bowiem, że wysoki poziom zadowolenia z pracy, tak nadszarpnięty w ostatnich latach przez covid, opłaca się zarówno pracownikom jak i pracodawcom. Motywacja, zaangażowanie, rozwój talentów – dla HRu przyszłością będzie większa rola regularnych badań pracowników we wszystkich tych obszarach, a także wyszkolenie liderów do budowania relacji z każdym z poszczególnych członków zespołu. Managerowie będą musieli znaleźć czas na indywidualne spotkania i pogłębione rozmowy z pracownikami na temat ich satysfakcji z pracy, potrzeb i oceny bieżącej sytuacji. – Raport Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2019 pokazał, że większość pracowników doświadcza stresu w miejscu pracy. Zaledwie 3 proc. respondentów odpowiedziało, że praktycznie nigdy nie ma takiego problemu, a wykonywana przez nich praca nie jest stresująca. Zaskakujące jest to, że kluczowe nie są wcale takie czynniki jak lęk przed utratą pracy i niepewność zatrudnienia (21 proc.) czy relacje i interakcje z przełożonym czy innymi pracownikami (18 proc.), ale presja czasu, zbyt mało czasu na wykonanie zadań (39 proc.) oraz nadmiar obowiązków, „przeładowanie” pracą (37 proc.). Na te problemy wskazują pracownicy wszystkich branż, od budownictwa przez handel po administrację – mówi Ewa Gawrysiak, sales & end use market manager CEE TenCate Protective Fabrics, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy.

Praca zdalna

Wiele organizacji będzie nadal pracować z domu, bez zamiaru powrotu do miejsca pracy w najbliższym czasie. Te firmy, które przez pandemię zostały rzucone na głęboką wodę, gdy po raz pierwszy musiały przejść w całości na pracę zdalną, przekonały się jak produktywna może być praca poza biurem. Z tego powodu wiele organizacji widzi niewielką wartość w powrocie do swoich starych sposobów pracy. Praca zdalna lub hybrydowa zostanie z nami na dłużej, jeśli nie na zawsze. – Badanie „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2020” pokazało, że spośród pracodawców, którzy wprowadzili pracę zdalną w

przedsiębiorstwie, aż 97 proc. nie wskazało zastrzeżeń co do jej wpływu na efektywność pracowników – 17 proc. zauważyło poprawę efektywności, prawie 80 proc. wskazało z kolei, że jest ona na podobnym poziomie. Konsekwencją tego jest relatywnie duża grupa pracodawców chcących utrzymać taki system pracy po pandemii (57 proc.). Niechętny dłuższemu stosowaniu rozwiązania pracy zdalnej jest co piąty badany – mówi Marta Tomaszewska, specjalista ds. bhp w CWS Polska, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy.

Zmiany w miejscu pracy

Zmiana roli, jaką pełni biuro dokonała się na naszych oczach. Biuro przestało być miejscem, do którego codziennie się udajemy i gdzie każdego dnia spotkamy nasz zespół. Wyjście do biura już teraz dla wielu osób jest wydarzeniem i daje możliwość odnowienia kontaktów społecznych – ten trend będzie się umacniał. Kwestie logistyczne – rezygnacja z części przestrzeni biurowej wymusi na pracodawcach rozwijanie systemu sprawnych rezerwacji firmowej infrastruktury jak hot deski czy sale konferencyjne. 

Kultura organizacyjna

Być może to będzie największe wyzwanie ze wszystkich, ponieważ badania już teraz dowodzą znacznie słabszej więzi pracownika z pracodawcą. Brak codziennych spotkań ze współpracownikami i przełożonymi, których czasem nawet nie rozpoznalibyśmy na ulicy, poczynił nieodwracalne szkody w przywiązaniu, integracji i lojalności zespołów. Bez dobrego kontaktu z ludźmi nie da się zbudować kultury bezpieczeństwa. 2022 rok będzie poszukiwał lekarstwa na ten kryzys, by wszyscy pracownicy znowu poczuli się częścią organizacji.

Globalny kryzys łańcucha dostaw

Blokada Kanału Sueskiego w marcu 2021 roku uświadomiła całemu światu jak spleciona ze sobą i krucha jest globalna gospodarka. Pod koniec lutego Rosja zaatakowała zbrojnie Ukrainę, w związku z czym szereg państw – w tym Polska – nałożyły na Rosję sankcję na niespotykaną dotąd skalę. W rezultacie wodospad wyzwań związanych z dostawcami i dostawami podziurawił branże – od krytycznych dostaw środków ochrony osobistej dla instytucji opieki zdrowotnej, po chipy komputerowe, których brak zachwiał branżą technologiczną i przemysłem samochodowym, a także zakłócił logistykę w sprawach tak prostych, jak wynajem samochodu. Przewiduje się, że to kryzys, który nie skończy się w najbliższym czasie.