Już 24 kwietnia rozpocznie się kolejna edycja Mistrzostw Kadry BHP – ogólnopolskiego konkursu wiedzy dla pracowników służby BHP, przedstawicieli środowisk akademickich oraz pasjonatów tematyki związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy. Na uczestników, oprócz zaszczytnego tytułu Mistrza Kadry BHP, czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, a także szkolenia i vouchery na konferencje branżowe.

Celem konkursu jest sprawdzenie poziomu wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce oraz uaktualnienie prestiżowego rankingu specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Inicjatywa Koalicji to także okazja do wymiany wiedzy, doświadczeń i integracji środowiska służby BHP.

– Poprzednie dwie edycje Mistrzostw spotkały się z ogromnym zainteresowaniem – do rywalizacji o tytuł Mistrza Kadry BHP przystąpiło ponad 1200 osób! Cieszymy się, że udało nam się stworzyć konkurs, który dociera do tak szerokiej grupy specjalistów i pasjonatów tematyki związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy i daje możliwość porównania się z najlepszymi specjalistami z branży – mówi Marek Maszewski, Dyrektor Działu Nadzoru SEKA S.A. i przewodniczący Komisji Konkursowej. – Ogromne zainteresowanie konkursem pokazuje, że eksperci z branży BHP są stale otwarci na wyzwania, nieustannie wzbogacają swoją wiedzę i podnoszą kwalifikacje – podsumowuje.

Tegoroczna, już trzecia, edycja Mistrzostw Kadry BHP składać się będzie z dwóch etapów. Pierwszy z nich rozpocznie się 24 kwietnia i potrwa do 12 maja 2017 roku. W tym czasie na stronie internetowej Koalicji Bezpieczni w Pracy dostępny będzie test, składający się z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Pięćdziesiąt osób, które uzyskają najwyższą liczbę punktów, zostanie zakwalifikowanych do finału, który wyłoni ostatecznych zwycięzców. Każdy uczestnik może tylko raz przystąpić do wypełniania testu. Za każdą poprawną odpowiedź przyznawany będzie punkt, brak odpowiedzi nie będzie punktowany, a za niepoprawną odpowiedź uczestnik otrzyma punkt ujemny.

Drugi etap Konkursu rozpocznie się 18 maja i potrwa do 21 maja 2017.  Zadaniem uczestników II etapu będzie wypełnienie testu wiedzy online (20 pytań jednokrotnego wyboru) oraz udzielenie odpowiedzi na 5 pytań otwartych. Odpowiedzi na pytania otwarte oceni Komisja Konkursowa. Laureaci zostaną wyłonieni spośród osób, które zdobędą największą liczbę punktów w II etapie.

– W części opisowej pod uwagę brana będzie gruntowna wiedza, wsparta doświadczeniem, ale też wyobraźnia, pozwalająca kreować właściwą kulturę bezpieczeństwa w zakładach pracy – mówi Marek Maszewski.  – Jestem przekonany, że do BHP można i warto podchodzić niestandardowo, kreatywnie. Dlatego będę czekał na odpowiedzi, w których autorzy zaproponują rozwiązania zgodne z wymaganymi przepisami, ale też przekraczające standardy – dodaje.

Więcej informacji oraz regulamin  Mistrzostw znajdziesz tutaj.