FAQ

– Jakie są przyczyny utraty właściwości ochronnych odzieży?

Najczęściej przyczyną utraty parametrów ochronnych są czynniki mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie nadfioletowe. Szczególnie intensywnie na degradację środków ochrony indywidualnej wpływa promieniowanie słoneczne (w tym głownie nadfioletowe), najczęściej spotykane przy pracy w wykonywanej w zewnętrznych warunkach atmosferycznych.

powrót do listy pytań