Normy bezpieczeństwa

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

Rozporządzenie określa ogólne obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy w szczególności dotyczące obiektów budowlanych, procesów pracy i pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych.

Dodatkowe informacje

Powrót do listy norm