Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2016

W trzeciej edycji badania Bezpieczeństwo Pracy w Polsce powróciliśmy do badania pracowników, tym razem koncentrując się na osobach zatrudnionych przy pracach fizycznych i umysłowo-fizycznych. Chcieliśmy zobaczyć, czy i na ile osoby te różnią się od ogółu pracowników przebadanych w roku 2014.

WYBRANE ZAGADNIENIA BADAWCZE

  • Charakterystyka pracowników fizycznych oraz umysłowo-fizycznych
  • Ryzyko i zagrożenia występujące w pracy
  • Postrzeganie procedur bezpieczeństwa
  • Doświadczenia związane z szkoleniami BHP
  • Stosunek do bezpieczeństwa w pracy
  • Inwestycje w BHP – korzyść ekonomiczna czy nieuzasadniony wydatek
  • Porównanie wybranych opinii pracowników fizycznych oraz umysłowo-fizycznych do opinii ogółu pracowników oraz pracodawców.

Raport Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2016

Termin realizacji badania: 5 – 10 października 2016 roku

Lokalizacja: cała Polska

Próba: N=510