Samochód firmowy na obecnym etapie rozwoju gospodarki stał się jednym z podstawowych narzędzi w prowadzeniu działalności. Rola samochodów ewaluuje od czysto technicznego narzędzia pracy dla handlowców i pracowników bezpośrednich usług po narzędzie związane z rangą stanowiska zajmowanego przez zatrudnionego, a często jest synonimem statusu danej osoby w firmie.

Coraz częściej przedsiębiorstwa, które dążą do ograniczenia kosztów związanych z utrzymaniem rozbudowanego parku samochodowego oraz do skoncentrowania się na własnej działalności, powierzają zarządzanie flotą innym firmom, które specjalizują się w tym zakresie.

Inter Cars Flota zarządza ponad 500 samochodami własnymi oraz opiekuje się ok. 80 tysiącami aut klientów zewnętrznych. Firma zapewnia specjalistyczne call center, dedykowane do codziennego kontaktu z użytkownikami oraz pełną obsługę pojazdów w niezależnych serwisach działających pod znakiem Q-Service i Perfect-Service, dbających o planowe i nieplanowe usługi dla floty.

Wypadki drogowe w Polsce (według danych Komendy Głównej Policji w roku 2016 – 33 664) pochłaniają rocznie ponad 3 tys. ofiar śmiertelnych oraz ponad 4 tys. rannych. Ocenia się, że aż 40% wypadków na drogach spowodowanych jest przez osoby użytkujące auta w celach służbowych. Koszty wypadków drogowych szacuje się nawet na 34 mld złotych rocznie. A koszty społeczne i moralne nie są  możliwe do wycenienia.

Pierwszym krokiem do poprawienia bezpieczeństwa kierowcy firmowego jest spisanie i wdrożenie zasad określających prawa i obowiązki kierowcy wykorzystującego samochód do celów biznesowych. Tymczasem z wyników badania prowadzonego przez Instytut Keralla Research wynika, że aż 60 proc. firm MŚP nie stosuje „flotowego BHP”.

Na pierwsze miejsce wysuwa się potrzeba opracowania regulaminu używania samochodów służbowych oraz obowiązków pracownika związanych z dbałością o powierzony pojazd. W Inter Cars Flota katalogi obowiązków pracownika zawierają nie tylko szczegółowe informacje dotyczące obowiązków przy eksploatacji pojazdu np. kontroli stanu płynów w samochodzie czy natychmiastowego informowania pracodawcy o każdej usterce samochodu, ale też cały szereg procedur związanych z bhp.

Inter Cars Flota podchodząc kompleksowo do kwestii bezpieczeństwa, opracowało specjalne procedury i zapisy w regulaminach w następujących obszarach związanych z:

  • bezpieczeństwem osób korzystających ze środków transportu
  • bezpieczeństwem otoczenia i innych użytkowników infrastruktury transportowej
  • bezpieczeństwem mienia
  • eliminacją zagrożeń dla zdrowia kierowców w ich środowisku pracy.

Ważne jest też zdefiniowanie roli Administratora Floty, czyli osoby zarządzającej dostępnym parkiem pojazdów. Do jego zadań należy również stymulowanie zachowań związanych z zachowaniem zasad bhp przez użytkownika samochodu służbowego, a przede wszystkim spełnienia wymagań zdefiniowanych w Kodeksie Drogowym, takich jak ważne Prawo Jazdy, umiejętność kierowania, właściwe bieżące predyspozycje psychofizyczne.

Zarządzanie flotą wspierające politykę bhp

Celem Polityki Samochodowej jest zwiększenie świadomości pracowników – użytkowników samochodów – w kierunku minimalizacji ryzyka szkód na zdrowiu i na mieniu w wyniku nieostrożnej jazdy.

Inter Cars Flota wprowadził szereg restrykcji dla osób, które nie przestrzegają zasad Polityki Samochodowej. Firma m. in. zastrzega sobie prawo skierowania pracownika powodującego zwiększoną liczbę wypadków w ciągu roku na ponowny egzamin kwalifikacyjny.  Pracownik, który był sprawcą zdarzenia drogowego, jest obciążany kwotą udziału własnego przy likwidacji szkody. Poza tym wraz ze wzrostem liczby wypadków w ciągu 12 miesięcy następuje gradacja kar, aż po prawo wypowiedzenia umowy o pracę po czwartym wypadku. Zatajanie szkody jest traktowane jako naruszenie regulaminu pracy z pełnymi konsekwencjami z niego wynikającymi.

Pozatechniczne metody poprawy bhp

Osoby zarządzające flotą mają też wiele nierestrykcyjnych możliwości wpływania na ukształtowanie odpowiednich zachowań czy bezpiecznych nawyków kierowców. Wśród najbardziej popularnych wykorzystywanych przez Inter Cars Flota zaliczyć można porady i  komunikaty wysyłane drogą e-mailową czy też dystrybucję ulotek zawierających kompendium zasad bezpiecznej jazdy. W tym zakresie wykorzystywane są także materiały kolportowane przez policję, firmy, stowarzyszenia lub fundacje zajmujące się statutowo taką działalnością. InterCars Flota stale współpracuję z firmą DEKRA, Stowarzyszeniem Kierowników Flot Samochodowych oraz stowarzyszeniem Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Oprócz tego prowadzone są teoretyczne szkolenia e-learningowe lub stacjonarne, a także praktyczne szkolenia z zakresu bezpiecznej jazdy. Tego rodzaju spotkania  wykorzystywane są również do szerszego propagowania, wśród użytkowników zarządzanej floty, bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.

Inter Cars Flota cyklicznie organizuje także Dzień BHP, w którym biorą udział specjaliści z  policji, straży pożarnej, służby zdrowia – lekarze i ratownicy.

Techniczne metody zapewnienia zasad bhp

Wśród technicznych metod zapewnienia bhp trzeba wyróżnić systemy bezpieczeństwa biernego i czynnego. Zadaniem biernego systemu jest ograniczanie skutków ewentualnych kolizji, czy też wypadków drogowych. Do niego należą powszechnie używane pasy oraz poduszki bezpieczeństwa. Mniej widocznym działaniem jest odpowiednia budowa nadwozia samochodu,  stanowiąca klatkę bezpieczeństwa dla użytkownika w trakcie zderzenia drogowego. Kolejnym czynnikiem biernego systemu bezpieczeństwa jest dbałość o zewnętrzne elementy nadwozia, takie jak kształt czy składane lusterka, aby w ten sposób ograniczyć możliwość uszkodzenia osób mających styczność z pojazdem.

Systemem bezpieczeństwa czynnego są urządzenia i systemy, które pozwalają kierowcy na uniknięcie wypadku poprzez wspomaganie kierowania pojazdem, a czasami także naprawianie błędów użytkownika. Najważniejszymi systemami, które mają nam pomóc w bezpiecznym poruszaniu się po drogach to ABS (przeciw blokowaniu kół), ESP (elektroniczny system stabilizacji), ACC i inne.

Ważna jest świadomość właścicieli floty samochodowej, iż wyposażenie samochodu w tego typu narzędzia, nie stanowi zwiększenia prestiżu auta, nie jest też kolejnym gadżetem wyposażenia, ale przed wszystkim to wyraz odpowiedzialności w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i wygodę w miejscu pracy.

Inter Cars Flota jako lider branży auto-moto kładzie ogromny nacisk na odpowiednie wyposażenie floty samochodowej i służy swoim doświadczeniem i wiedzą w wyborze odpowiedniego wyposażenia w zależności od przeznaczenia auta oraz zadań, jakie ma do wykonania jego użytkownik.

Innowacyjne metody wspierające politykę bhp

Inter Cars Flota, wychodząc naprzeciw potrzebom klientów w zakresie administrowania flotą testuje skuteczność procesowych metod zwiększania bezpieczeństwa użytkowników poprzez:

  • monitoring napraw pojazdów – dbanie o stan techniczny aut i przypominanie o terminach serwisu etc
  • monitoring zużycia paliwa
  • monitoring ryzykownych zachowań (przeciążenia, jazda dynamiczna etc)
  • propagowanie zasad ekonomicznej jazdy – poprzez przekazywanie ich w formie pisemnej p.. ulotek na przeglądach

Na podstawie analizy  w/w monitoringu właściciel floty lub jej administrator może aktywnie wpływać na świadome użytkowanie powierzonych pojazdów i kształtować bezpieczne zachowania osób kierujących tymi pojazdami.

Zarządzanie flotą to nie tylko działania organizacyjne oraz kontrola kosztów.. Jest to również realny wpływ na bezpieczeństwo użytkowników tego narzędzia pracy i ich otoczenia. Firmy poprzez administratorów floty egzekwują bezpieczne zachowania swoich pracowników oraz minimalizują ryzyko finansowe działalności. Wdrożone w przedsiębiorstwie z odpowiednią starannością zasady bhp potrafią wpłynąć pozytywnie na wizerunek pracodawcy. Bardzo ważne jest także dostrzeżenie i docenienie inicjatyw z zakresu bhp, które wnoszą trwały wkład w poprawę bezpieczeństwa drogowego w Polsce. Należy promować i pokazywać, jak wiele jest przykładów skutecznych działań w tym zakresie.