Jest to odzież robocza spełniająca normy HACCP (od ang. Hazard Analysis and Critical Control Points – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli), wymagana przy produkcji żywności, podczas której konieczne jest utrzymanie najwyższych standardów czystości.

powrót do listy pytań