Odzież robocza są to ubrania, których głównym zadaniem jest zastępowanie lub zabezpieczanie odzieży własnej pracownika przed środkami nieszkodliwymi dla zdrowia oraz zapobieganie zniszczeniu jego prywatnych ubrań. Do tego typu odzieży zalicza się ubrania przeznaczone np. dla pracowników gastronomii, hotelarstwa czy też odzież jednorazowego użytku.

Podstawową funkcją odzieży roboczej jest ochrona pracownika przed zabrudzeniem  substancjami nieszkodliwymi dla zdrowia lub zapewnienie odpowiedniego poziomu higieny  podczas procesu produkcyjnego. Do odzieży roboczej zalicza się również tzw. odzież zawodową (branżową), charakterystyczną dla konkretnych stanowisk, np. uniformy dla kucharzy, piekarzy, pielęgniarek, pokojówek, kelnerów, portierów.

powrót do listy pytań