Środki ochrony indywidualnej to urządzenia lub wyposażenie przewidziane do noszenia bądź trzymania przez użytkownika, w celu jego ochrony przed zagrożeniami, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo lub zdrowie podczas wykonywanie zadań w środowisku pracy.

powrót do listy pytań