Zagrożenia fizyczne

Zagrożenia mechaniczne

Wszelkie oddziaływania na człowieka czynników fizycznych, które mogą być przyczyną urazów. (np. poruszające się urządzenia; ostre, wystające elementy; opadające przedmioty np. obluzowane części maszyn, narzędzia czy odłamki).

Sposoby ochrony: zapobieganie kontaktom pracownika z czynnikami potencjalnie niebezpiecznymi, diagnozowanie ewentualnych niesprawności maszyn, utrzymywanie wszystkich podzespołów we właściwym stanie technicznym. Pomocne jest także stosowanie osłon i urządzeń ochronnych, w tym środków ochrony indywidualnej, takich jak np.: specjalistyczne obuwie, rękawice, kombinezony, ubrania ze ściągaczami czy z zapinanymi rękawami i nogawkami ograniczającymi możliwość pochwycenia materiału przez maszynę.

Zagrożenia elektryczne

wynikające z powszechnego stosowania urządzeń zasilanych energią elektryczną, która pośrednio może być powodem porażeń układu nerwowego, oparzeń, uszkodzeń wzroku i ciała (np. kontakt z przewodami zasilającymi, kotłami grzewczymi, silnikami czy urządzeniami do przetwarzania, przesyłania i rozdzielania energii)

Sposoby ochrony: właściwa organizacja pracy (przestrzeganie reguł BHP, wymagania kwalifikacyjne wobec pracowników); popularyzacja zasad bezpiecznego użytkowania energii elektrycznej; wykorzystywanie środków ochrony bezpośredniej, takich jak: odzież, rękawice i obuwie elektroizolacyjne; stosowanie obudów, osłon i zagrodzeń w miejscach potencjalnie niebezpiecznych uniemożliwiających pracownikom kontakt z obszarem zagrożenia. Dla osób szczególnie narażonych na porażenie energią elektryczną (np. przy liniach wysokiego napięcia) stosuje się odzież prądoprzewodzącą.

Zagrożenia związane z oświetleniem, promieniowaniem i polami elektromagnetycznymi

narażenie w miejscu pracy na częsty kontakt z światłem ultrafioletowym i podczerwonym, wykonywanie obowiązków służbowych na nieodpowiednio oświetlonym stanowisku. Ich skutki zależą bezpośrednio od ilości pochłoniętego promieniowania a także od czasu i ekspozycji na nie.

Sposoby ochrony: odpowiednie oświetlenie miejsca wykonywania obowiązków służbowych; ograniczenie wpływu szkodliwego promieniowania już na etapie projektowania stanowisk pracy; automatyzacja produkcji; szkolenia; odpowiednia organizacja i procedury wewnętrzne; systematyczna kontrola zagrożenia promieniowaniem a także właściwe stosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, takich jak np.: odzież chroniąca przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, zawierająca w swoim składzie materiał pochłaniający szkodliwe promieniowanie.

Zagrożenia termiczne

Związane z wytwarzaniem mikroklimatu w miejscu pracy, wynikające z deficytu ciepła bądź jego nadmiernego nagromadzenia. W celu utrzymania stałej temperatury ciała musi być zachowana równowaga związana z produkcją i utratą ciepła z organizmu. Idealnym dla pracownika jest poczucie tzw. komfortu cieplnego, czyli stanu kiedy nie odczuwa on ani nadmiernego chłodu, ani gorąca.

Sposoby ochrony: zapewnienie komfortu cieplnego pracownika dzięki optymalizacji środowiska termicznego pracy; odpowiedni dobór odzieży roboczej, wyprodukowanej z oddychających materiałów, sprawdzających się zarówno latem i zimą, podczas deszczu i wilgoci, ale także słonecznej pogody.

Zagrożenia pyłowe

Związane z występowaniem pyłów (np. przemysłowych, górniczych) w miejscu pracy. Głównymi źródłami ich emisji są procesy technologiczne. W zależności od ich rodzaju emitowane pyły mają różne właściwości. Najbardziej szkodliwe to te powstałe w procesie ostrzenia, polerowania i szlifowania. Pyły mogą powodować wiele chorób, w tym alergie, pylicę płuc i nowotwory.

Sposoby ochrony: profilaktyka medyczna; systematyczna ocena stężenia pyłów w miejscu pracy w celu oceny ryzyka zawodowego. Do najczęściej stosowanych środków ochrony przed zapyleniem należą systemy wentylacji, a także specjalistyczna odzież pyłoszczelna.

Zagrożenia związane z hałasem

wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe, uciążliwe lub szkodliwe dźwięki oddziałujące na narząd słuchu. Wyróżnia się hałas uciążliwy – niewywołujący trwałych skutków oraz hałas szkodliwy przyczyniający się lub zwiększający prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Hałas jest jednym z najpowszechniej występujących zagrożeń w miejscu pracy. Wpływa na zdolność koncentracji, tym samym utrudniając wykonywanie prac koncepcyjnych czy wymagających skupienia i precyzji. Może wpływać na organizm człowieka zarówno bezpośrednio – np. na narząd słuchu (w wyniku czego może prowadzić do jego utraty jak i pośrednio – wywołując takie choroby jak np. nadciśnienie, nerwica czy choroba wrzodowa.

Sposoby ochrony: ograniczenie hałasu do możliwie najniższego poziomu; wyposażenie pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, np. nauszniki, ochronniki słuchu, wkładki, zatyczki, stopery, osłony akustyczne itp.

Zagrożenia związane z drganiami mechanicznymi

Niekorzystny wpływ wibracji na organizm człowieka. Mogą one powodować zmiany chorobowe w układzie naczyniowym, nerwowym i kostno-stawowym. Na drgania mechaniczne narażeni są przede wszystkim kierowcy, maszyniści, operatorzy maszyn budowlanych i drogowych.

Sposoby ochrony: systematyczne pomiary pozwalające ocenić ryzyko zawodowe wynikające z ekspozycji na wibracje; skracanie czasu narażenia pracowników na drgania; regularne szkolenia w zakresie bezpiecznej obsługi maszyn; minimalizowanie wibracji u źródła ich powstawania, stosowanie materiałów wibroizolacyjnych (mat, podkładek oraz środków ochrony indywidualnej, np. rękawic antywibracyjnych).

Do zagrożeń fizycznych możemy zaliczyć także:

  • niedogodności wynikające z położenia stanowiska pracy na poziomie innym niż poziom otoczenia,
  • śliskie, nierówne powierzchnie
  • ograniczone wąskie przestrzenie
  • niewygodne przejścia czy dojścia do stanowiska pracy.

Fizyczne

Chemiczne

Biologiczne

Psychofizyczne