Zagrożenia psychofizyczne

powodują obciążenia sfery psychofizycznej człowieka, w wyniku niesprzyjających warunków pracy, zarówno w obszarze fizycznym jak i psychicznym. W skład zagrożeń psychofizycznych zalicza się:

Obciążenie fizyczne – statyczne:

wykonywanie czynności, związanej z długotrwałym napięciem mięśni, spowodowanej utrzymywaniem ciała lub przedmiotów w tej samej pozycji, np. utrzymywanie narzędzia w wyciągniętej ręce lub  praca na kolanach.

Obciążenie fizyczne – dynamiczne:

wykonywanie aktywności ruchowej w czasie pracy, związane z dużym wysiłkiem i stratą energii, np. kopanie.

Obciążenie umysłu:

nadmierna aktywność psychiki pracownika przez dłuższy czas pracy, wywołana najczęściej przez niewłaściwą konstrukcję urządzeń lub źle zaplanowany proces technologiczny

Niedociążenie lub przeciążenie percepcyjne:

ograniczenie pracy związane z procesem automatyzacji maszyn, urządzeń oraz procesów technologicznych, które powoduje osłabienie aktywności psychicznej pracownika

Obciążenie emocjonalne:

związane z czynnikami psychospołecznymi, takimi jak mobbing czy molestowanie

Skutkami zagrożeń psychofizycznych w miejscu pracy może być stres, zaburzenia w funkcjonowaniu, utrata zdrowia psychicznego oraz choroby somatyczne.

Sposoby ochrony: regularny tryb życia; właściwa ilość snu i odpowiednia dieta; szkolenia i informacje na temat zagrożeń psychofizycznych i psychospołecznych w miejscu pracy; programy motywacyjne; możliwości rozwoju kariery zawodowej; właściwe relacje między pracownikami; utrzymywanie granic między życiem zawodowym a prywatnym; obciążenie pracą odpowiednie do stanowiska, wprowadzanie udogodnień z zakresu ergonomii wpływających na zmianę obciążenia fizycznego organizmu.


Fizyczne

Chemiczne

Biologiczne

Psychofizyczne