Obecnie obowiązują poniższe normy:

Norma PN-EN Tytuł normy
EN ISO 13688 Odzież ochronna – Wymagania ogólne
EN ISO 14116 Odzież ochronna – Ochrona przed czynnikami gorącymi i płomieniem – Materiały, zestawy materiałów i odzież o ograniczonym rozprzestrzenianiu płomienia
EN 1149-5 Odzież ochronna – Właściwości elekrtostatyczne – Część 5: Wymagania materiałowe i konstrukcyjne
EN 13034 Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami – Wymagania dotyczące odzieży zapewniającej ograniczoną skuteczność ochrony przed ciekłymi chemikaliami (Typ 6 i Typ PB6 odzieży)
EN 14605 Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami – Wymagania dotyczące odzieży ochraniającej całe ciało, z połączeniami nieprzepuszczającymi cieczy w postaci płynnej (Typ 3) lub rozpylonej (Typ 4), łącznie z wyrobami zapewniającymi tylko częściową ochronę ciała (Typy PB[3] i PB[4])
EN 342 Odzież ochronna – Zestaw odzieży i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem
EN 343 Odzież ochronna – Ochrona przed deszczem
EN ISO 20471 Odzież o intensywnej widzialności – Metody badania i wymagania
EN ISO 11611 Odzież ochronna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych
EN ISO 11612 Odzież ochronna – Odzież chroniąca przed czynnikami gorącymi i płomieniem
IEC 61482-2 Prace pod napięciem – Odzież ochronna przed zagrożeniami termicznymi spowodowanymi łukiem elektrycznym. Część 1-2: Metody badań. Metoda 2: Określenie klasy ochrony przed łukiem elektrycznym materiałów i odzieży przy zastosowaniu wymuszonego i ukierunkowanego łuku elektrycznego (komora probiercza)
EN 469 Odzież ochronna dla strażaków – Wymagania użytkowe dotyczące odzieży ochronnej przeznaczonej do akcji przeciwpożarowej.

‹ powrót do listy pytań