Zgodnie z kodeksem pracy, do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie pracownikom odzieży roboczej lub ochronnej, a także utrzymanie jej odpowiedniego stanu w trakcie całego okresu użytkowania. Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwego prania, napraw, odpylania, odkażania, kontroli jakości oraz ewentualnej wymiany zużytych egzemplarzy.

Odpowiada także za to, aby stosowane środki ochrony indywidualnej posiadały wszystkie właściwości zabezpieczające i użytkowe. W jego gestii pozostaje również ustalenie odpowiednich rodzajów i okresów użytkowania zarówno dla środków ochrony indywidualnej jak i odzieży i obuwia roboczego.

powrót do listy pytań