Rażące naruszenia przepisów BHP dotykają co piątego pracownika

Wyniki badań Koalicji Bezpieczni w Pracy wskazują, że mimo iż liczba wypadków w…


Czy Polacy są w pracy ryzykantami?

Blisko 35 procent pracujących Polaków, zbadanych przez Millward Brown na…