Według raportu przygotowanego przez Grupę CWS-boco, większość badanych czuje się w pracy bezpiecznie (91 proc.). Ponadto 85 proc. uważa, że jest odpowiednio poinformowana o obowiązujących przepisach bezpieczeństwa. Równocześnie 43️ proc. ankietowanych stwierdziło, że w przeszłości ich szef wydał im polecenie wykonania niebezpiecznego zadania, a 40 proc. przyznało, że zdarza im się nie nosić elementów swojej odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej, takich jak rękawice, okulary czy kaski.

 

O badaniu: W lipcu 2017 r. w imieniu grupy CWS-boco w Niemczech, Szwajcarii, Belgii i Polsce zespół net-request przeprowadził badanie online na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. W badaniu wzięło udział łącznie 1000 pracowników w wieku od 20 do 60 lat. 400 respondentów pochodziło z Niemiec i po 200 z Polski, Szwajcarii i Belgii. Wszyscy uczestnicy badania zatrudnieni byli w firmach, w których bezpieczeństwo i higiena pracy odgrywają istotną rolę.

Cały raport pobierzecie tutaj.