Nowoczesny zakład produkcyjny lub firma usługowa powinny zapewnić swoim pracownikom profesjonalny ubiór dostosowany do specyfiki wykonywanej pracy. Wymagania stawiane współczesnej odzieży są bardzo rozległe. Część z nich wynika wprost z regulacji prawnych, inne związane są z funkcjonalnością czy nawet wizerunkiem firmy. Odzież robocza musi być także odpowiednio serwisowana, aby spełnić swoją rolę i pozwolić na bezpieczne wykonywanie pracy.

 

artykul_trescOdzież pracownicza dzieli się na roboczą – zabezpieczającą lub zastępującą ubiór własny pracownika, i na ochronną – niwelującą niewielkie zagrożenia (kategoria I) oraz zabezpieczającą przed utratą życia i zdrowia (kategoria II).

Podstawową funkcją odzieży roboczej jest ochrona przed zabrudzeniem się substancjami nieszkodliwymi dla zdrowia lub zapewnienie wymaganego poziomu czystości podczas procesu produkcyjnego. Do odzieży roboczej zaliczana jest również tzw. odzież zawodowa, dostosowana do specyficznych warunków danego stanowiska, typowa dla pracowników określonych branż, np. uniformy wykorzystywane w gastronomii, służbie zdrowia, handlu czy hotelarstwie.

Z kolei podstawowym zadaniem odzieży ochronnej jest zabezpieczenie pracownika przed niebezpieczeństwami charakterystycznymi dla danego stanowiska pracy. Z pewnością do takich  zagrożeń zalicza się możliwość zranienia ciała lub przeniknięcia przez skórę szkodliwych substancji. Szczególne niebezpieczeństwo stanowią także wysoka lub niska temperatura, ogień, toksyczne substancje chemiczne, prąd elektryczny czy słaba widoczność. W przeciwieństwie do odzieży roboczej, odzież ochronna musi posiadać odpowiednie certyfikaty gwarantujące spełnianie określonych wymagań, szczegółowo zdefiniowanych w normach związanych z danym zagrożeniem.

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Pracy, obowiązek zapewnienia pracownikom odzieży roboczej lub ochronnej leży po stronie pracodawcy. Wraz z postępem cywilizacyjnym przepisy i wymogi w tym zakresie są coraz bardziej restrykcyjne. Warto zauważyć także, że to przedsiębiorcy zobligowane zostały do utrzymania odpowiedniego standardu odzieży, w trakcie całego jej okresu użytkowania. Zarówno firmy produkcyjne jaki i usługowe zobowiązane zostały do właściwego prania, napraw, kontroli stanu oraz ewentualnej wymiany zużytych środków ochrony indywidualnej czy odzieży roboczej.

Obowiązek ten z pewnością nie należy ani do prostych, ani do przyjemnych. Odzież robocza, która każdego dnia narażona jest na zniszczenia i zabrudzenia wymaga odpowiedniej ochrony. Jej czyszczenie i pielęgnacja, to nie tylko pranie, ale także konserwacja, często przy użyciu profesjonalnych detergentów. To również naprawa z zachowaniem odpowiednich parametrów bezpieczeństwa i nieustanna kontrola stanu jej użyteczności. Pracodawca musi zadbać o to, aby ubiór pracownika nie stracił swoich właściwości ochronnych.

Jednym z najbardziej funkcjonalnych rozwiązań w tym zakresie jest skorzystanie z usług wyspecjalizowanej firmy zewnętrznej. Dostawca nie tylko przejmie na siebie odpowiedzialność związaną z zarządzaniem obiegiem i procesem czyszczenia uniformów, ale także zapewnia optymalizację kosztów związanych obowiązkiem odpowiedniej konserwacji odzieży roboczej. Usługodawca regularnie dostarcza czyste i odbiera brudne ubrania, pierze i czyści je w wyspecjalizowanej pralni przemysłowej, kontroluje jakość prania i dokonuje bieżących napraw.

Skorzystanie z takiej usługi umożliwia nie tylko zachowanie norm bezpieczeństwa pracy, ale ułatwia także utrzymanie korporacyjnych standardów w zakresie wizerunków pracowników. Pozwala także na optymalizację kosztów w zakresie samodzielnego utrzymywania poziomu zapasów odzieży, które dostosowywane są do zmiany ilości zatrudnienia lub sezonowości produkcji.

Firmy, zapewniające kompleksowy outsourcing usług czystości, bardzo często wypożyczają także odzież specjalistyczną, pełniącą szczególne funkcje. Na przykład w ofercie firmy CWS-boco, mamy odzież ostrzegawczą – wykonaną w technologii boco High Visibility©. Jest to odzież zawodowa spełniająca wymogi parametrów widoczności i normę PN-EN 471, wykorzystywana głównie przez pracowników służb komunalnych. Drugim rodzajem jest anty-elektrostatyczna odzież ochronna, przeznaczona dla pracowników wykonujących pracę z dużym narażeniem zdrowia, np. spawaczy i elektryków.

CWS-boco przejmuje na siebie wszelkie obowiązki związane z bieżącym serwisem, praniem, prasowaniem, naprawami, wymianą na nową i dostawą czystej odzieży. Firma dysponuje automatycznym systemem oznakowania odzieży kodem kreskowym, rejestracji jej przepływu i automatycznym sortowaniem. Dzięki temu każdy pracownik otrzymuje swój osobisty komplet odzieży prosto do szafki w przebieralni.