Zima w pełni, a co za tym idzie, trwa okres remontowy w zakładach LafargeHolcim w Polsce. Kodeks Pracy jasno określa, co przysługuje osobom wykonującym pracę w niskich temperaturach.

AUTOR: Przemysław Tomaszewski, Regionalny Koordynator BHP LafargeHolcim w Polsce

temperatura_odziez

Zgodnie z przepisami pracodawca ma obowiązek zapewnić takim pracownikom w okresie zimowym dostęp do gorących napojów. Mowa o pięciu miesiącach, czyli okresie od 1 listopada do 31 marca, gdy temperatura powietrza spada poniżej 100C.

Inaczej jest w przypadku obowiązku wydawania posiłków regeneracyjnych. Aby określić, czy przysługuje on pracownikowi, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim „ciężkość pracy” tzn. ustalić efektywny wydatek energetyczny, jaki poniósł pracownik w związku z wykonywaną pracą. Oznacza to, że niska temperatura na zewnątrz (poniżej 100C) nie wystarczy, aby pracownik świadczący pracę otrzymał posiłek regeneracyjny.

Zapewnienie pracownikom dostępu do gorących napojów, ewentualnie posiłków regeneracyjnych, nie rozwiązuje problemu zabezpieczenia pracownika przed zimnem.

Czynnikiem decydującym o tym, jaki rodzaj odzieży ochronnej należy zastosować, jest izolacyjność cieplna. Wskaźnik określa skuteczność zabezpieczenia pracownika przed utratą ciepła przy jednoczesnym uwzględnieniu normalnej temperatury ciała oraz zwiększonej ciepłoty ciała w związku z wykonywaną pracą.

W przypadku gdy temperatura nie spada poniżej -50C, można stosować odzież spełniającą wymagania normy PN-EN 140508[1], tj. dla wyrobów odzieżowych chroniących przed chłodem. Jeżeli pracownik wykonuje pracę w narażeniu na temperaturę poniżej -50C, należy stosować odzież ochronną spełniającą wymagania normy PN-EN 342.[2]

 

[1] Artykuł: „Odzież ochrona przed zimnem”, Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie

[2] PN-EN 342:2006 Odzież ochronna – Zestawy odzieży i wyroby odzieżowe chroniące przed zimnem