Dołącz do nas:

Aktualności

2018 02 21 | Projekty koalicji

DHL dołącza do Koalicji Bezpieczni w Pracy!

DHL w Polsce, reprezentowany przez trzy dywizje: DHL Express, DHL Parcel i DHL Supply Chain, globalny dostawca usług logistycznych, został nowym członkiem Koalicji Bezpieczni w Pracy. Celem Koalicji jest popularyzacja kultury bezpieczeństwa w polskich firmach oraz budowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i życie pracownika.

czytaj więcej ›

2018 01 09 | Projekty koalicji

Nowe trendy w bhp: Mobilne Centrum zapewniające bezpieczeństwo na budowach

Branża budowlana to jeden z sektorów, w którym od wielu lat notuje się najwięcej wypadków śmiertelnych. Według danych GUS w pierwszym półroczu 2017 roku na budowach miało miejsce 2254 wypadków, z czego aż 23 zakończyły śmiercią pracownika.  Bezwzględne przestrzeganie zasad bhp i korzystanie ze środków ochrony indywidualnej pozwalają ograniczyć ryzyko wypadku. Nie zawsze jednak pracownik ma dostęp do wysokiej jakości ŚOI. Mobilne Centrum BHP jest odpowiedzią na takie zapotrzebowanie.

czytaj więcej ›

2017 12 01 | Projekty koalicji

Przewodniczący Koalicji Bezpieczni w Pracy w gronie laureatów nagrody Głównego Inspektora Pracy

Główny Inspektor Pracy ogłosił 11 laureatów nagrody im. Haliny Krahelskiej w 2017 roku za  osiągnięcia w dziedzinie poprawy warunków pracy i eliminowania zagrożeń dla zdrowia i życia w środowisku pracy. Wśród nagrodzonych jest Andrzej Smółko, prezes CWS-boco, inicjator i przewodniczący Koalicji Bezpieczni w Pracy.

czytaj więcej ›

2015 07 06 | Projekty koalicji

Jak zostać Mistrzem BHP, czyli rozwiązanie konkursowego studium przypadku

W drugim etapie Mistrzostw Kadry BHP, oprócz testu wiedzy, uczestnicy mieli do rozwiązania studium przypadku. Zwycięzcy zostali już wyłonieni, a teraz dla wszystkich, którzy chcieliby sprawdzić swoją wiedzę, udostępniamy zadanie konkursowe wraz z kluczem odpowiedzi.

 

czytaj więcej ›

2015 06 25 | Projekty koalicji

Znamy laureatów I Mistrzostw Kadry BHP

Koalicja Bezpieczni w Pracy wyłoniła najlepszych specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce. Spośród 430 uczestników Mistrzostw Kadry BHP najlepszy okazał się Marcin Szerszeń z firmy Logwin Air+Ocean Poland Sp. z o.o.  Miejsca na podium zajęli również Barbara Makowska z Weyerhaeuser Poland sp. z o.o. i Tomasz Forenc z firmy Conart Sp. z o.o.

czytaj więcej ›

2015 06 03 | Projekty koalicji

Drugi etap Mistrzostw Kadry BHP

Już 8 czerwca ruszy drugi etap konkursu, do którego zakwalifikowanych zostało 30 uczestników z najlepszymi wynikami. Tym razem, oprócz testu, do rozwiązania będzie również studium przypadku. Za wszystkich mocno trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!

czytaj więcej ›

2015 05 25 | Projekty koalicji

Pierwszy etap Mistrzostw Kadry BHP zakończony!

W pierwszym etapie Mistrzostw Kadry BHP wzięło udział 431 uczestników. Byli to zarówno specjaliści branży BHP, jak i osoby zainteresowane tym obszarem. Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy.

czytaj więcej ›

2015 05 12 | Projekty koalicji

Wystartowały Mistrzostwa Kadry BHP

Właśnie ruszył pierwszy ogólnopolski konkurs wiedzy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pierwszy etap Mistrzostw Kadry BHP potrwa od 11 do 22 maja 2015r.  Udział w konkursie mogą wziąć nie tylko pracownicy branży BHP, ale wszyscy zainteresowani tym obszarem. Organizatorem konkursu jest Koalicja Bezpieczni w Pracy. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

czytaj więcej ›

2015 04 28 | Projekty koalicji

Startują Mistrzostwa Kadry BHP

Mistrzostwa Kadry BHP to pierwszy konkurs wiedzy, który wyłoni najlepszych specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z całej Polski. Organizator konkursu – Koalicja Bezpieczni w Pracy – do udziału zaprasza nie tylko pracowników branży BHP, ale także przedstawicieli środowiska akademickiego i wszystkich zainteresowanych tym obszarem. Pierwszy etap Mistrzostw ruszy 11 maja br.

czytaj więcej ›

2015 02 18 | Projekty koalicji

Porozumienie o współpracy z CIOP-PIB

Koalicja Bezpieczni w Pracy, skupiająca firmy CWS-boco, PW Krystian, Lafarge i TenCate Protective Fabrics oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy instytut Badawczy podpisały 13 lutego 2015 roku porozumienie ramowe o współpracy merytorycznej.

Współpraca obejmuje realizację prac w zakresie działalności naukowej, badawczo-rozwojowej, dydaktycznej oraz upowszechniającej w dziedzinach szczególnie istotnych dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa i ergonomii pracowników w środowisku pracy, zgodnie z profilami działania sygnatariuszy.

czytaj więcej ›

2014 12 17 | Projekty koalicji

Przestrzeganie standardów BHP w miejscu pracy

Według raportu Koalicji Bezpieczni w Pracy, najpoważniejszymi zagrożeniami dla osób których charakter pracy wiąże się z potencjalnym ryzykiem są: wypadek samochodowy (22 procent), praca na wysokości (18 procent) oraz niebezpieczne maszyny (11 procent). Podwyższone niebezpieczeństwo występuje w sektorach: transportowym, logistycznym i budowlanym. Badania pokazują także, iż aby uniknąć wypadku w pracy, bezwzględnie należy przestrzegać wysokich standardów BHP.  Jak jest w rzeczywistości? Czy przedsiębiorcy dbają o poziom BHP w swoich  firmach?

czytaj więcej ›

2014 12 12 | Projekty koalicji

Patronat Centralnego Instytutu Ochrony Pracy

Miło nam poinformować że Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy objął działania Koalicji Bezpieczni w Pracy patronatem honorowym. To duże wyróżnienie dla Koalicjantów. Patronat CIOP-PIB  jest drugim patronatem nad Kampanią, po otrzymanym w ostatnich dniach również od Urzędu Dozoru Technicznego.

czytaj więcej ›

2014 12 03 | Projekty koalicji

Szkolenia BHP – niedoceniane zło konieczne

Jak wskazują wyniki badań, zrealizowanych na zlecenie Koalicji Bezpieczni w Pracy – tylko w dwóch trzecich przedsiębiorstw szkolenia z zakresu BHP odbywają się regularnie i co najmniej raz w roku. Zdaniem większości pracujących Polaków informacje zdobyte na tych szkoleniach są użyteczne. Przeczą temu jednak analizy wypadków w miejscach pracy, których przyczyną są najczęściej odstępstwa od zasad BHP.

czytaj więcej ›

2014 11 24 | Projekty koalicji

Rażące naruszenia przepisów BHP dotykają co piątego pracownika

Wyniki badań Koalicji Bezpieczni w Pracy wskazują, że mimo iż liczba wypadków w pracy maleje, statystyki wciąż są alarmujące. Co piąty pracownik w ciągu ostatnich dwóch lat był świadkiem rażącego naruszenia przepisów BHP. Najwięcej, bo aż 35 procent w budownictwie. Co trzeci natomiast był świadkiem lub słyszał o wypadku w swoim miejscu pracy. Niemal 7 procent zdarzeń stanowiły wypadki śmiertelne.

czytaj więcej ›

2014 11 06 | Projekty koalicji

Czy Polacy są w pracy ryzykantami?

Blisko 35 procent pracujących Polaków, zbadanych przez Millward Brown na zlecenie Koalicji Bezpieczni w Pracy, zadeklarowało, że ich praca niesie za sobą zagrożenie dla zdrowia lub życia. Mimo to większość respondentów, bo ponad 86 procent nie obawia się żadnych zagrożeń. Jak wynika z raportu,  co drugi badany czuje się w pracy bezpieczniej niż wynikałoby to z charakteru jego pracy. Czy nie wiemy o grożącym nam niebezpieczeństwie w pracy czy zbyt często ryzykujemy narażając się na wypadek?

czytaj więcej ›