Odzież ochronna to wyposażenie przeznaczone do noszenia przez użytkownika w celu jego ochrony przed zagrożeniami, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo lub zdrowie (według rozporządzenia Ministra Gospodarki).

Jest to odzież okrywająca lub zastępująca prywatne ubrania pracownika. Musi ona zabezpieczać przed możliwymi urazami ciała i chronić przed niebezpiecznymi czynnikami, które mogą wystąpić podczas wykonywania obowiązków.

Szczególne zagrożenie mogą stanowić: różnego rodzaju substancje chemiczne i biologiczne, prąd elektryczny, wysoka lub niska temperatura, ogień, słaba widoczność, zagrożenie mechaniczne, wilgoć etc. Więcej o zagrożeniach: (link do mapy zagrożeń).

powrót do listy pytań